Arnika – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
Zobrazit výběr: Literatura – krasová skupina 21

Pořadí kategorií: K, G, (B, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie K – část) Autor Pramen Rok
[K19] Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu J.Kopš Československý kras 15 (1963); str. 144—146; Praha 1964
[K24] Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu K.Žák, J.Hladíková, F.Buzek, R.Kadlecová, V.Ložek, V.Cílek, J.Kadlec, A.Žigová, J.Bruthans, M.Šťastný Práce ČGÚ 13; str. 1—136, 8 příloh; Praha 2001
[K27] Arnika M.Kolčava Krasová deprese 2; str. 29; Praha 1995
[K28] Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody K.Žák, R.Kadlecová, J.Kadlec, M.Kolčava Český kras 22; str. 41—47; Beroun 1996
[K29] Arnika – druhé dějství M.Kolčava Krasová deprese 9; str. 42—43; Praha 2001
[K30] Zlomek pravěké keramiky z jeskyně Arnika v Českém krasu V.Matoušek Český kras 28; str. 40—41; Beroun 2002
[K31] Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu J.Kadlec, J.Hlaváč, I.Horáček Český kras 28; str. 13—15; Beroun 2002
[K41] Výsledky prací v občasném vývěru nad klášterem ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu J.Loh Český kras 44; str. 60—63; Beroun 2018
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str. 88—91; Beroun 1998
[G3] Zpráva z kraje bubovického M.Kolčava Speleofórum 2003 (22); str. 20—21; Praha 2003
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str. 46—47; Beroun 2003
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004—2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str. 50—55; Beroun 2006
[G6] Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007—2008 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal Český kras 34; str. 21—30; Beroun 2008
[G9] Jeskyně Arnika. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal, J.Bruthans MS; str. 1—17 2015
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str. 13—(23)—24; Beroun 2013
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003