Studniční jeskyně – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
Zobrazit výběr: Literatura – krasová skupina 24

Pořadí kategorií: B, G, (K, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie B) Autor Pramen Rok
[B3] Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu M.Kolčava Český kras 30; str. 4—44; Beroun 2004
[B48] Studniční pustila ... J.Voráček e-MS 2005
[B49] Studniční pustila zase aneb dvakrát POZOR M.Kolčava e-MS 2005
[B50] Práce ve Studniční jeskyni pokračují M.Novák e-MS 2006
[B51] Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic J.Zapletal, M.Zapletal, K.Žák Český kras 37; str. 55—59; Beroun 2011
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str. 13—24; Beroun 2013
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004—2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str. 50—55; Beroun 2006
[G13] Studniční jeskyně. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) J.Zapletal, M.Kolčava, K.Žák MS; str. 1—15 2015
[A13] Oxid uhličitý v jeskyních a starých dolech V.Cílek, V.Daněček Speleo 3; str. 23—29; Praha 1990
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003