Skupina 24 – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Arnoldka
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Čeřinka (Palachova propast)
          Zobrazit pouze výběr: Literatura – Studniční jeskyně

Pořadí kategorií: B, G, (K, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie B) Autor Pramen Rok
[B1] Krasové jevy povodí Bubovického potoka v Českém krasu I.Turnovec Československý kras 16 (1964); str. 7—15; Praha 1965
[B2] Soupis jeskyní Českého krasu – oblast 24 (Ameriky, Mořina, Bubovice) V.Lysenko Český kras 3; str. 57—74; Beroun 1978
[B3] Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu M.Kolčava Český kras 30; str. 4—44; Beroun 2004
[B4] Stratigrafická chronologie sedimentů českých jeskyň krasových. 1.Jeskyně „pod silnicí“ u Srbska J.Petrbok Věstník Státního geologického ústavu 4; str. 58—63; Praha 1930
[B5] Měkkýši krasové dutiny „Pod skálou“ u Srbska J.Petrbok Časopis Národního musea 109; str. 107—108; Praha 1935
[B6] Měkkýši jeskyně „Krystalové“ u Srbska nad Berounkou J.Petrbok Příroda 34; str. 188—189; Brno 1941
[B7] „Krystalová“ – jeskyně nad „Vodopády“ za Srbskem J.Petrbok Národní politika 59/120; str. 8; Praha 1941
[B8] Nová jeskyně v Českém krasu (předběžná zpráva) J.Kukla Československý kras 2/10; str. 325—326; Brno 1949
[B9] Jeskyně Amerika 1 a 2 I.Turnovec Československý kras 13 (1960—1961); str. 215; Praha 1962
[B10] Nové jeskynní prostory v Českém krasu V.Lysenko Lidé a země 17/8; str. 379; Praha 1968
[B11] Krasová sekce – kniha akcí (výběr z let 1959—60) kolektiv Krasové sekce MS; 5 stran výňatků; Archiv ČSS; Praha 1959
[B12] Únorová propast – nová propast v Českém krasu D.Havlíček, J.Šuba, J.Urban, K.Vašák, A.Zelenka Československý kras 31 (1979); str. (106—)107; Praha 1980
[B13] Nové objevy v Únorové propasti v Českém krasu D.Havlíček, J.Urban Stalagmit 1979/3—4 {2}; str. 3; Praha 1979
[B14] Krasové jevy ve štolách severozápadní stěny Shniloušáku v Českém krasu D.Havlíček, J.Urban Československý kras 34; str. 15—22; Praha 1984
[B15] Speleopotápěčský průzkum Únorové propasti v roce 1981 J.Hovorka MS; str. 1—2; Archiv ČSS; Praha 1982
[B16] Zpráva ze speleologického průzkumu v Únorové propasti J.Zapletal Český kras 11; str. 77—78; Beroun 1985
[B17] Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny V.Matoušek, A.Zelenka Český kras 12; str. 70—76; Beroun 1986
[B18] Objevy v Českém krasu D.Havlíček Speleo 1; str. 27; Praha 1990
[B19] Prolongace na Americe D.Kaifoš Speleo 20; str. 50—51; Praha 1995
[B20] Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu V.Cílek, SPEA Speleo 16; str. 10—23; Praha 1994
[B21] Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou V.Ložek Československý kras 38; str. 55—69; Praha 1987
[B22] Nejhlubší v Čechách ? z denního tisku 1969
[B23] Tajemství Českého krasu V.Lysenko Svobodné slovo; denní tisk z 21.3.1969; str. 3; Praha 1969
[B24] Nejhlubší propast v Čechách V.Lysenko Lidé a země 18/7; str. 335; Praha 1969
[B25] Propast na Čeřince – Palachova – zpráva z průzkumu dne 9., 16., 22., 23. března V.Lysenko MS; Okresní muzeum Beroun; str. 1—7; Archiv ČSS; Beroun 1969
[B26] Propast Na Čeřince v Českém krasu J.Hromas, B.Kučera Československý kras 22 (1970); str. 23—34; Praha 1972
[B27] Sestup do propasti B.Kučera Květy 22/45; str. 26—27; Praha 1972
[B28] Propast Na Čeřince J.Hromas Ochrana přírody 26/9; str. 224c; Praha 1971
[B29] Nový průzkum nejhlubší české propasti J.Hromas Ochrana přírody 27/6; str. 141—142; Praha 1972
[B30] Upřesnění situace podzemních prostor v lomu Čeřinka – SPR Karlštejn a návrh na opatření k jejich ochraně před postupující těžbou J.Hromas MS; str. 1—2, 3 přílohy; Archiv ČSS; Praha 1970
[B31] Žádost dobrovolných speleologů a ochranářů, členů organizací i institucí různě zainteresovaných na průzkumu a využití krasových jevů na území Českého krasu o urychlené vyřešení ochrany jedinečného krasového útvaru – nejhlubší propasti v Čechách v lomu na Čeřince kolektiv MS; str. 1—2; Archiv ČSS; Praha 1970
[B32] Nové prostory v Propasti na Čeřince S.Kácha Český kras 8; str. 71—72; Beroun 1983
[B33] Abnormální poklesy hladiny vody v propasti Na Čeřince S.Kácha Český kras 13; str. 51—54; Beroun 1987
[B34] Krátké zprávy – Český kras, Palachova propast M.Kolčava Krasová deprese 2; str. 30; Praha 1995
[B35] Arnoldka – nálezová zpráva Tis – Krasová sekce MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1972
[B36] Zpráva o průzkumu nejhlubších propastí Čech v roce 1972 J.Hromas, B.Kučera Československý kras 25 (1973); str. 93; Praha 1974
[B37] Jeskyně Arnoldka v SPR Karlštejn – Č.k. P.Nosek, J.Hromas MS; TIS Krasová sekce; str. 1—6, 2 přílohy; Archiv ČSS; Praha 1973
[B38] Jeskynní propast Arnoldka nejhlubší v Čechách V.Stárka Lidé a země 22/5; str. 234; Praha 1973
[B39] Arnoldka – nová nejhlubší jeskynní propast v Čechách L.Kozák Krasový sborník 5; str. 49—50; Praha 1976
[B40] Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje J.Bruthans, M.Filippi Český kras 25; str. 23—30; Beroun 1999
[B41] Pavoučí jeskyně – nálezová zpráva Tis – Krasová sekce MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1973
[B42] Objev jeskyně v Českém krasu V.Lysenko Lidé a země 22/12; str. 533; Praha 1973
[B43] Dokumentační činnost ČSS ZO 1-05 Geospeleos za rok 1993 v Českém krasu M.Kolčava, P.Novák, Š.Křtěnský, Z.Matějka Český kras 19; str. 39—40; Beroun 1994
[B44] Nový objev v lomu Čeřinka K.Fous, M.Šmíd Speleo 24; str. 30—32; Praha 1997
[B45] Malá Jezerní jeskyně – nálezová zpráva ČSS ZO 1-12 Hagen MS; str. 1; Archiv ZO 1-12 Hagen; Mořina 1998
[B46] Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka P.Bosák Český kras 21; str. 27—33; Beroun 1995
[B47] Likvidace uvolněného kamenného bloku v Arnoldce L.Němeček e-MS 2004
[B48] Studniční pustila ... J.Voráček e-MS 2005
[B49] Studniční pustila zase aneb dvakrát POZOR M.Kolčava e-MS 2005
[B50] Práce ve Studniční jeskyni pokračují M.Novák e-MS 2006
[B51] Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic J.Zapletal, M.Zapletal, K.Žák Český kras 37; str. 55—59; Beroun 2011
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str. 13—24; Beroun 2013
[B53] Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika T.Hrdinka Český kras 31; str. 5—10; Beroun 2005
[B54] Studium mikroklimatických změn v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu M.Kolčava, P.Vodička, L.Thinová Český kras 41; str. 20—42; Beroun 2015
[B55] Speleologická mapa lomů, štol a jeskyní v těžebním pásmu Mořina – Amerika v Českém krasu M.Kolčava Český kras 44; str. 27—52; Beroun 2018
[B56] Objev z poslední doby – Jeskyně Arnoldka V.Stárka Květy-Hobby 14; str. 62—?; ??? 1973
[B57] Průzkum fosilních toků v dolní části jeskyně Arnoldka L.Falteisek eSpeleo 6; str. 5—7; Praha 2022
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G1] Zpráva o činnosti ZO 1-05 Geospeleos za rok 1994 M.Kolčava Český kras 21; str. 44—56; Beroun 1995
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str. 88—91; Beroun 1998
[G3] Zpráva z kraje bubovického M.Kolčava Speleofórum 2003 (22); str. 20—21; Praha 2003
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str. 46—47; Beroun 2003
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004—2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str. 50—55; Beroun 2006
[G6] Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007—2008 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal Český kras 34; str. 21—30; Beroun 2008
[G7] Nové mapy v tužce a bez keců M.Kolčava e-MS 2010
[G10] Jeskyně Arnoldka. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, P.Vodička, J.Zapletal MS; str. 1—66 2015
[G11] Jeskyně Čeřinka (Palachova propast). Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, P.Vodička, J.Zapletal MS; str. 1—55 2015
[G13] Studniční jeskyně. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) J.Zapletal, M.Kolčava, K.Žák MS; str. 1—15 2015
[G17] 1-05 Geospeleos: 30 let organizace Geospeleos M.Kolčava a kol. Speleo 50; str. 17—20; Praha 2008
[K25] Silur – devon Barrandienu
Zpráva o stopovací zkoušce
B.Včíslová MS; Stavební geologie; str. 1—3, 8 příloh; Archiv ČSS; Praha 1980
[A4]
/24/
Jeskyně a propasti v Československu; hesla Arnoldka, Propast Na Čeřince B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek kniha Academia; str. 26, 27, 177, 179, 181; Praha 1981
[A13] Oxid uhličitý v jeskyních a starých dolech V.Cílek, V.Daněček Speleo 3; str. 23—29; Praha 1990
[A18] Sukcese a chemismus minerálních výplní Českého krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 2; str. 7—20; Beroun 1977
[A19] Výskyt opálu v Českém krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 3; str. 23—37; Beroun 1978
[C1]
/24/
Jeskyně nad Srbským neboli Boubovským potůčkem (Českým krasem; Krasový průvodce z let 1933—34) J.Petrbok Speleo 9; str. 24—26; Praha 1992
[C3]   Krasové zjevy v Barrandienu V.Homola MS; rigorózní práce; PřFUK; Praha 1947
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C7]
/24/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 16—19, 22—26)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 22—23; Beroun 1998
[C9] Evidence jeskyní Českého krasu K.Žák a kolektiv Český kras – detaily viz odkaz od 2003
[C11] Propady v Českém krasu V.Cílek Speleo 7; str. 47—48; Praha 1992
[C13] Die Höhlen des mittelböhmischen Kalksteinplateaus
(Jeskyně středočeského vápencového plata)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 1 (ročník 2); str. 1—6; Graz 1909
[C21] Hydrogeologické poměry Českého krasu severně od řeky Berounky J.Bruthans MS; diplomová práce; str. 1—100; PřFUK; Praha 1999
[C29] Nové vrtné práce v siluru a devonu Barrandienu V.Vaněk, B.Včíslová Český kras 4; str. 7—18; Beroun 1979