Arnoldka – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
Zobrazit výběr: Literatura – krasová skupina 24

Pořadí kategorií: B, G, (K, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie B) Autor Pramen Rok
[B2] Soupis jeskyní Českého krasu – oblast 24 (Ameriky, Mořina, Bubovice) V.Lysenko Český kras 3; str. 57—74; Beroun 1978
[B3] Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu M.Kolčava Český kras 30; str. 4—44; Beroun 2004
[B35] Arnoldka – nálezová zpráva Tis – Krasová sekce MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1972
[B36] Zpráva o průzkumu nejhlubších propastí Čech v roce 1972 J.Hromas, B.Kučera Československý kras 25 (1973); str. 93; Praha 1974
[B37] Jeskyně Arnoldka v SPR Karlštejn – Č.k. P.Nosek, J.Hromas MS; TIS Krasová sekce; str. 1—6, 2 přílohy; Archiv ČSS; Praha 1973
[B38] Jeskynní propast Arnoldka nejhlubší v Čechách V.Stárka Lidé a země 22/5; str. 234; Praha 1973
[B39] Arnoldka – nová nejhlubší jeskynní propast v Čechách L.Kozák Krasový sborník 5; str. 49—50; Praha 1976
[B40] Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje J.Bruthans, M.Filippi Český kras 25; str. 23—30; Beroun 1999
[B43] Dokumentační činnost ČSS ZO 1-05 Geospeleos za rok 1993 v Českém krasu M.Kolčava, P.Novák, Š.Křtěnský, Z.Matějka Český kras 19; str. 39—40; Beroun 1994
[B46] Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka P.Bosák Český kras 21; str. 27—33; Beroun 1995
[B47] Likvidace uvolněného kamenného bloku v Arnoldce L.Němeček e-MS 2004
[B52] Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013 M.Kolčava Český kras 39; str. 13—24; Beroun 2013
[B54] Studium mikroklimatických změn v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu M.Kolčava, P.Vodička, L.Thinová Český kras 41; str. 20—42; Beroun 2015
[B56] Objev z poslední doby – Jeskyně Arnoldka V.Stárka Květy-Hobby 14; str. 62—?; ??? 1973
[B57] Průzkum fosilních toků v dolní části jeskyně Arnoldka L.Falteisek eSpeleo 6; str. 5—7; Praha 2022
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G1] Zpráva o činnosti ZO 1-05 Geospeleos za rok 1994 M.Kolčava Český kras 21; str. 44—56; Beroun 1995
[G2] Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu M.Kolčava Český kras 24; str. 88—91; Beroun 1998
[G4] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998—2003 v Českém krasu J.Zapletal, M.Kolčava, H.Vysoká Český kras 29; str. 46—47; Beroun 2003
[G5] Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004—2006 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal, L.Němeček Český kras 32; str. 50—55; Beroun 2006
[G6] Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007—2008 v Českém krasu M.Kolčava, J.Zapletal Český kras 34; str. 21—30; Beroun 2008
[G10] Jeskyně Arnoldka. Zpráva o provedeném výzkumu lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, P.Vodička, J.Zapletal MS; str. 1—66 2015
[G17] 1-05 Geospeleos: 30 let organizace Geospeleos M.Kolčava a kol. Speleo 50; str. 17—20; Praha 2008
[A4]
/24/
Jeskyně a propasti v Československu; hesla Arnoldka, Propast Na Čeřince B.Kučera, J.Hromas, F.Skřivánek kniha Academia; str. 26, 27, 177, 179, 181; Praha 1981
[C5] Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu J.Bruthans, O.Zeman Český kras 26; str. 41—49; Beroun 2000
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C7]
/24/
Krasové prameny Českého krasu;
(prameny 16—19, 22—26)
R.Kadlecová, K.Žák Český kras 24; str. 22—23; Beroun 1998
[C21] Hydrogeologické poměry Českého krasu severně od řeky Berounky J.Bruthans MS; diplomová práce; str. 1–100; PřFUK; Praha 1999