Stará a Nová Aragonitová jeskyně – literatura

Zobrazit: Kompletní soupis literatury
Zobrazit výběr: Literatura – krasová skupina 21

Pořadí kategorií: K, G, (B, T, P,) A, C, (R, W, Z)

Kód   Název článku (kategorie K – část) Autor Pramen Rok
[K2] Jeskyně v lomu „U paraplete“ – 21. krasová oblast A.Jančařík, V.Lysenko, J.Porkát Český kras 5; str. 30—36; Beroun 1980
[K3] Mapování lomu Na stydlých vodách v 21. krasové oblasti Českého krasu P.Šroubek, V.Horák Český kras 15; str. 72—80; Beroun 1989
[K9] Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni J.Zapletal Český kras 16; str. 48; Beroun 1990
[K10] Stará aragonitová jeskyně – 2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990—1991 J.Zapletal Český kras 17; str. 55—56; Beroun 1992
[K11] Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni J.Kadlec, O.Jäger, A.Kočí, D.Minaříková Český kras 17; str. 16—23; Beroun 1992
[K12] Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992—1993 J.Zapletal Český kras 21; str. 33—34; Beroun 1995
[K13] Nové výzkumy v Aragonitové jeskyni na Stydlých vodách J.Brandejs, K.Pošmourný Československý kras 13 (1960—1961); str. 181—184; Praha 1962
[K14] Nová aragonitová jeskyně Na stydlých vodách (Jan pod Skalou) O.Černý, V.Stehlík Československý kras 17 (1965); str. 114; Praha 1966
[K15] Přehled výsledků ZO 1-05 ČSS získaných při průzkumných pracech na lokalitě Nová aragonitová jeskyně a Trněný Újezd za období 1981—1985 O.Jäger MS; str. 1—2; Archiv ČSS; Praha 1985
[K16] Krápníky z jeskyně č.2710 v Solvayových lomech u Sv.Jana V.Svačinka MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1943
[K17] Nová jeskyně v Solvayových lomech nad Sv. Janem V.Homola MS; str. 1; Archiv ČSS; Praha 1943
[K18] Úryvky z „Loděnice, včera a dnes“ K.Čapek kniha; str. 9—12, 18—19, 42—46; Loděnice 1985
[K19] Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu J.Kopš Československý kras 15 (1963); str. 144—146; Praha 1964
Kód   Název článku (ostatní kategorie) Autor Pramen Rok
[G8] Stará Aragonitová jeskyně. Zpráva o provedené údržbě lokality za období 2005—2015 (Pdf) M.Kolčava, J.Zapletal MS; str. 1—10 2015
[A1] Aragonit v československých jeskyních F.Králík, F.Skřivánek Československý kras 15 (1963); str. 11—35; Praha 1964
[A2] Původ aragonitu v jeskyních – studie stabilních izotopů V.Cílek, V.Šmejkal Československý kras 37; str. 7—13; Praha 1986
[A18] Sukcese a chemismus minerálních výplní Českého krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 2; str. 7—20; Beroun 1977
[A19] Výskyt opálu v Českém krasu V.Lysenko, J.Slačík Český kras 3; str. 23—37; Beroun 1978
[C2] Petrbokovy rukopisy V.Cílek Speleo 9; str. 45—49; Praha 1992
[C3]   Krasové zjevy v Barrandienu V.Homola MS; rigorózní práce; PřFUK; Praha 1947
[C4]
/21/
Homolovy výzkumy v Českém krasu; kapitola č.11 Stydlé vody V.Cílek, V.Homola Český kras 21; str. 63; Beroun 1995
[C6] Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice J.Bruthans, O.Zeman Český kras 27; str. 21—29; Beroun 2001
[C13] Die Höhlen des mittelböhmischen Kalksteinplateaus
(Jeskyně středočeského vápencového plata)
A.Hoenig Mitteilungen für Höhlenkunde 1 (ročník 2); str. 1—6; Graz 1909